В управлінні Пенсійного фонду України в районі відбулася традиційна зустріч за круглим столом за участю виконуючого обов’язки начальника управління Василя Баричка, заступника начальника управління Галини Девди, начальників відділів обліку надходження платежів Юрія Бейсюка, з виплати пенсій — Надії Гостюк і заступника голови РДА Володимира Совіздранюка.

Працівники управління відповіли на ряд запитань, які цікавлять читачів нашого часопису.

— 1925 жителів нашого району обрали спрощену систему оподаткування, тобто єдиний податок. Який порядок його нарахування та сплати у цьому році? Василь Баричко, в. о. начальника управління ПФУ:

— Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, встановлено чинним законодавством у розмірі 34,7 відсотка від суми, яку такі платники визначають самостійно, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу. Мінімальний розмір визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений цим законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, і підлягає сплаті щомісяця. Цього року він такий: з 1 січня – 372,33 грн. (1073 грн. мінімальна зарплата*34,7%), з 1 квітня – 379,62 грн. (1094 грн.*34,7%), з 1 липня – 382,39 грн. (1102 грн.*34,7%), з 1 жовтня – 387,95 грн. (1118 грн.*34,7%), з 1 грудня – 393,50 грн. (1134 грн.*34,7%). Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік», на яку нараховують єдиний внесок.

— У які терміни потрібно сплатити єдиний внесок?

— Його сплачують у вигляді авансового платежу у розмірі, який самостійно визначають, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який проводиться сплата. Ці суми платник враховує під час остаточного розрахунку, який він здійснює не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим роком.

— На підставі якого законодавчого документа фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, мають пільгу при сплаті єдиного внеску?

— Відповідно до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», який набув чинності 6 серпня 2011 року, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування, і члени їхніх сімей, які беруть участь у їхній підприємницькій діяльності, звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують, відповідно, пенсію або соціальну допомогу. Як бачимо, від сплати єдиного внеску звільнено тільки дві категорії пенсіонерів.

— На території району діють 28 фермерських господарств, є багато особистих селянських господарств. З 1 жовтня 2011 року законодавчо визначено, що жінці чи чоловікові необхідно мати не менше 15 років страхового стажу для встановлення мінімального розміру пенсії. Але працівники цих господарств не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Як їм бути?

Юрій Бейсюк, начальник відділу обліку надходження платежів:

— Працівники фермерських і селянських господарств можуть набути необхідний страховий стаж на добровільних засадах, сплачуючи єдиний соціальний внесок. Щоб оформити добровільну сплату єдиного внеску, члени фермерських та особистих селянських господарств за місцем свого проживання подають до органу Пенсійного фонду: заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у якій зазначають, у якому виді страхування вони бажають брати участь; документ, що підтверджує їхнє членство в такому господарстві; копії: довідки про присвоєння ідентифікаційного номера і трудової книжки (за їх наявності); документ, що посвідчує особу.

Після перевірки вказаних у заяві відомостей, орган Пенсійного фонду (не пізніше як через 30 календарних днів із дня отримання заяви) укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Він набуває чинності з дня його підписання і діє упродовж зазначеного у ньому терміну.

Для цієї категорії осіб розмір єдиного внеску становить: у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні – 33,2 відсотка, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття – 1,5 відсотка, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 1,9 відсотка, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності — 1,51 відсотка від суми, яку такий платник визначає самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яку встановлено в законі, а максимальна величина дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2012 рік. При цьому сума внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Якщо члени фермерських і селянських господарств виявили бажання брати участь у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, тоді єдиний внесок буде встановлено у розмірі 38,11 відсотка. Його сплачують у терміни, що встановлені і для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі дострокового розірвання договору про добровільну участь сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Орган Пенсійного фонду не укладає такий договір у випадках: коли особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню з того ж виду страхування, який вона обрала для добровільної участі; надала неповні або недостовірні відомості, раніше уклала договір про добровільну участь, дію якого не припинено або за яким не виконано передбачені у договорі умови; бажає укласти договір на термін менше одного року.

— Багатьох жінок, яким у січні – березні цього року виповнилося 55 років, цікавить питання: чи можуть вони вийти на пенсію достроково, чи потрібно чекати виповнення 55 років 6 місяців?

Галина Девда, заступник начальника управління ПФУ:

— Цим жінкам можуть призначити дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зменшиться на 0,5 відсотка за кожен повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

— Відповідно до нового Закону, для первинного призначення пенсій будуть використовувати середню заробітну плату за три минулі роки. Чи визначена вона на сьогоднішній день?       
— Визначено, що середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України за три попередні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, становить 2001 грн. 20 коп., яку будуть використовувати у 2012 році для призначення пенсії.

— Пенсіонерів і депутатів районної ради турбує питання, які установи мають право виплачувати пенсію пенсіонерам.

Надія Гостюк, начальник відділу з виплати пенсій:

— Відповідно до ст. 47 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплату пенсії можуть проводити підприємства поштового зв’язку або банківські установи. При первинному призначенні пенсії кандидат у пенсіонери визначає спосіб одержання пенсії. Для переведення виплати пенсії з поштового відділення на відділення банку, чи навпаки, пенсіонер повинен з’явитися особисто до управління Пенсійного фонду (або доручити це комусь за довіреністю), мати при собі паспорт, оригінал довідки державної податкової інспекції у районі про присвоєння ідентифікаційного номера. Пенсію виплачують щомісяця у термін з 4-го по 25 число за поточний місяць. Про її несвоєчасну виплату просимо пенсіонерів району інформувати наш Фонд у письмовому вигляді.

Заступник голови райдержадміністрації Володимир Совіздранюк, який взяв участь в засіданні круглого столу, відзначив позитивну роботу працівників управління ПФУ в Косівському районі щодо наповнення бюджету Фонду власними коштами, погашення заборгованості, відкритості в своїй діяльності і, особливо, у роз’ясненні норм чинного страхового і пенсійного законодавства.

Розмову за круглим столом записала Лідія БЕЗПАЛОВА

 

Несправедливість треба викорінювати

Через наявні позитивні зрушення по напрямках реформ можемо розпочати новий етап: публічно брати зобов’язання щодо суттєвого підвищення соціальних стандартів для найбільш вразливих категорій населення.

Почнемо з тих, хто найбільше цього потребує. З тих, хто не може подбати про себе сам.

Ви знаєте, що за останні 2 роки ми, як кажуть, трохи рухалися вперед, підвищили мінімальну пенсію майже на 40%. Але цього недостатньо.

Вдумайтесь, на сьогодні 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсію меншу за фактичний розмір прожиткового мінімуму — у січні цього року 870 грн.

Думаю, кожному в цій залі важко уявити, як можна прожити цілий місяць за ці гроші. А особливо, якщо пенсіонер самотній або, не дай Бог, хворий.

У найскрутнішому становищі опинилися переважно ті, хто працював усе життя і вийшов на пенсію 5-10-15 років тому і раніше. Це старші люди, які зробили вагомий внесок у розбудову економічного і соціального потенціалу України.

Причина в тому, що розмір пенсії залежить у першу чергу від року виходу на пенсію, а не від трудового стажу чи зарплати.

Це ненормально, коли лише через різницю у часі виходу на пенсію у 5-10 років люди отримують суттєво менші пенсії.

Таку несправедливість треба викорінювати. Тому я доручаю Уряду провести поетапний перерахунок пенсій. Вже з 1 травня цього року майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримувати в середньому по 100 грн.

З виступу Президента України на розширеному засіданні Кабінету Міністрів.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *