Завершується п’ятий рік роботи районної ради п’ятого скликання.

Цей період був непростим як для всієї держави, так і для району, зокрема. Незважаючи на економічні виклики, спільними зусиллями ми забезпечили реалізацію першочергових завдань щодо формування та наповнення бюджету району, прийняття плану економічного і соціального розвитку, контролю за виконанням галузевих програм та рішень районної ради і, головне, – прийняли Програму соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району до 2015 року.

Не знімаючи з себе відповідальності за ті помилки і недоліки, які були допущені за період з травня 2006 року, повинен сказати: те позитивне, що зроблено нами, — це колективна праця кожного депутата, кожної постійної комісії, президії ради, сесійної роботи ради, виконавчого апарату ради та Косівської РДА.

На минулих виборах до Косівської районної ради, які відбулися у березні 2006 року, було обрано 80 депутатів від восьми політичних партій та блоків. У районній раді п’ятого демократичного скликання було зареєстровано фракції блоку «Наша Україна» та Блоку Юлії Тимошенко. На основі угоди діяла коаліція демократичних сил району, яка об’єднувала депутатів блоку «Наша Україна» та політичних партій КУН, УРП «Собор», Українська народна партія, Селянська партія та позапартійних депутатів.

У співпраці – запорука успіху

Діяльність Косівської районної ради п’ятого скликання розпочалась у складних умовах, причиною яких стала як напружена політична ситуація в районі і в державі в цілому, так і непроста ситуація в соціальній та економічній сферах району. Тому першочерговими завданнями районної ради стало визначення шляхів поліпшення роботи не лише районної ради, а й інших органів та організацій району.

Проаналізувавши роботу районної ради попереднього скликання, було поставлено завдання переглянути підходи до розв’язання проблем району і домогтися, щоб органи місцевого самоврядування виконували не тільки контролюючі функції, а й брали на себе відповідальність за вирішення конкретних економічних та соціальних проблем.

До переліку заходів нами було включено найбільш важливі для територіальної громади району об’єкти, капітальні ремонти і реконструкція яких дозволили б вирішити значну частину проблем на території району.

У результаті роботи щодо реалізації зазначених заходів було забезпечено взаєморозуміння та плідну взаємодію між районною радою та райдержадміністрацією. Незважаючи на те, що районна рада делегувала ряд своїх повноважень районній державній адміністрації, всі важливі питання, і особливо питання соціально-економічного розвитку району, бюджету, земельних та лісових відносин, комунальної власності вирішуються спільно. Вони регулярно розглядалися на спільних засіданнях колегії РДА та президії районної ради. Для оперативного вирішення питань соціально-економічного розвитку району приймалися спільні розпорядження голів районної ради та райдержадміністрації.

Дієвою формою співпраці двох гілок влади в районі стало запровадження проведення спільних семінарів та нарад для керівного складу установ та органів місцевого самоврядування району, участь відповідальних працівників райдержадміністрації та районної ради в роботі сесій місцевих рад району. Практика спільних нарад за участю керівників структурних підрозділів РДА та виконавчого апарату районної ради дала можливість оперативно вирішувати нагальні проблеми, ефективно виконувати власні та делеговані повноваження. Тому, користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку головам РДА, які зі свого боку приклали і прикладають немало зусиль для організації співпраці всієї влади в районі, а саме Михайлу Васильовичу Цьоку та Ярославу Івановичу Шинкаруку.

Завдяки цій співпраці, в результаті правильно спланованої роботи за останніх чотири роки вдалось досягти зростання обсягів промислової продукції, продовжити газифікацію населених пунктів району, забезпечити виконання та перевиконання районного бюджету, збільшення обсягу капітальних видатків у структурі районного бюджету. Поряд з цим гостра нестача бюджетних коштів на розвиток території району не давала можливості забезпечити вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ району.

Відповідно до вимог статті 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада проводила свою роботу сесійно. Протягом п’ятого скликання було проведено 27 сесій районної ради, на яких прийнято 578 рішень. Зокрема, затверджено 29 районних цільових програм у галузі освіти, медицини, культури, соціального захисту, інвестиційної діяльності, які спрямовані на зростання економічного потенціалу краю, вирішення соціально-культурних та інших потреб територіальних громад сіл, селищ та міста району.

Основні питання, що виносились на розгляд сесій ради, це питання соціально-економічного, туристично-культурного та освітянського розвитку району, підвищення життєвого рівня населення та питання, пов’язані з комунальною власністю району.

До підготовки всіх питань залучали працівників виконавчого апарату ради, депутатів, фахівців та керівників управлінь, відділів і секторів райдержадміністрації. Це дало змогу розробити та прийняти конкретні, виважені рішення ради, враховуючи пропозиції і думки окремих депутатів, висновки постійних комісій.

Слід відмітити недостатність взаємодії депутатів від різних політичних сил, які часто не брали участі в роботі комісій. Керівництво районної ради спільно з лідерами політичних сил неодноразово вживало заходи для налагодження конструктивної співпраці всіх депутатських груп, усіх політичних сил, представлених у районній раді. Не завжди такі зусилля були успішними.

Одним із важливих інструментів роботи депутата районної ради, що допомагає належним чином реалізувати свої права та виконувати передбачені законодавством обов’язки, був і залишається депутатський запит. Через районну раду депутат має можливість звернутися зі своїм запитом до будь-яких посадових осіб установ та організацій, зареєстрованих на території району.

Протягом п’ятого скликання районна рада підтримала 106 депутатських запитів. Я вдячний депутатам, які активно працювали в цьому напрямку.

З метою оперативного втручання та впливу на ситуацію голова районної ради звертався до відділів, служб, керівників установ та організацій району з дорученнями, більшість яких стосувались наповнення бюджету, благоустрою та роботи комунальних господарств. За дорученнями ради було ініційовано поліпшення роботи електромереж та газопроводів в окремих населених пунктах району, питання благоустрою, роботи закладів культури та освіти, питання інформування.

Значну увагу приділяла районна рада й роботі зі зверненнями громадян, які було розглянуто об’єктивно, близько 80 відсотків звернень вирішено позитивно, на інші дано кваліфіковані роз’яснення. В основному на прийом до голови ради приходили пенсіонери, учасники війни, інваліди, багатодітні сім’ї та представники інших малозабезпечених верств населення. Питання, порушені в зверненнях, в основному стосувались земельних проблем, газифікації, забезпечення законності, соціальної та медичної допомоги. До прикладу, з 2006 року було розглянуто й прийнято позитивні рішення стосовно 400 заяв жителів району щодо виділення деревини за пільговими цінами.

Головним у роботі зі зверненнями громадян є її результативність, тому районна рада вживали заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян, організаційно-практичної роботи на посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за виконання вимог законодавства.

Вперше за час роботи районної ради було впорядковано всю систему діловодства виконавчого апарату.

Вже четвертий рік поспіль у районному бюджеті передбачають кошти на виконання депутатських повноважень, згідно із затвердженим районною радою ще на початку цього скликання Положення про фонд районної ради на виконання депутатських повноважень. Протягом 2007 року загальний відділ виконавчого апарату підготував розпорядження, списки, сформував справи на видачу таких допомог на суму 80 тис. грн.; за 2008 рік – на суму 120 тис.грн.; за 2009 рік – на суму 210 тис.грн.; за 2010 рік – на суму 210 тис.грн.

Аналізуючи реальний соціально-економічний стан району, ми прийняли стратегічно важливі рішення – ми разом визначили точку відліку та напрямок руху. За досить короткий термін роботи районної ради п’ятого скликання розроблено та ухвалено низку довгострокових програм, започатковано цікаві та перспективні проекти розвитку району, підготовлено і прийнято бюджети та програми соціально-економічного розвитку району – документи, які визначають політику району на весь рік.

Восени 2007 року відбулась знаменна для цілого району подія – всього за шість місяців завершено реконструкцію, ремонт приміщень і відкрито Музей народної творчості колекції Михайла Струтинського (комунальна власність району). Музей розміщений у приміщені ліквідованого банку «Україна» (будівля Косівської школи мистецтв), яке районній раді вдалося викупити в ліквідатора банку. Музейна експозиція складена із експонатів приватної колекції добродія Михайла Струтинського, який зробив вчинок рідкісний для сучасного світу – подарував зібрані ним мистецькі раритети територіальній громаді Косівщини. Художньо-етнографічний музей народного мистецтва Михайла Михайловича Струтинського займає почесне місце серед діючих сьогодні культурно-мистецьких закладів Косівщини. Це – одна з унікальних скарбниць мистецької культури українського народу, фонди яких складають колекції зразків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв південно-західних регіонів України від XVІІ ст. і до наших днів.

Районна рада спільно з депутатським корпусом взяла активну участь у підготовці та проведенні міжнародних фестивалів в с.Космачі, святкуванні дня народження Тараса Мельничука в с.Уторопах, активно долучилась до організації започаткованих на території району Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Карпатські зорі» та Міжнародного фестивалю молодих дизайнерів «Водограй».

Зусиллями керівництва районної ради та завдяки депутатам, які проголосували за виділення коштів, у місті Косові врешті-решт збудовано художньо-естрадний майданчик біля районного Будинку культури (в рамках реалізації Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2006-2010 рр.), виготовлено та встановлено рекламні щити «Туристична Косівщина запрошує», розроблено й видано книгу «Художньо-туристична і пісенна Косівщина». Ця книга та буклет «Косівщина. Історія, культура, туризм», видані районною радою в рамках виконання Програми туризму, на сьогоднішній день єдині туристично-рекламні видання, які містять оновлену розширену інформацію про туристичну інфраструктуру нашого району, визначні місця та пам’ятки культури, історії й архітектури тощо.

Поетапно, починаючи з 2006 року, депутатський корпус ради щорічно виділяв кошти на капітальний ремонт районного Будинку культури – спочатку на дах, котельню, вікна, потім — електромережі, двері, обладнання і т.д. В результаті такої планової і цілеспрямованої спільної роботи нам вдалось у серпні 2010 року відкрити і освятити практично нове приміщення районного «храму» культури – одного з кращих будинків культури області, який відремонтовано і переобладнано за кошти районного бюджету.

В лютому 2008 року у м.Яремче на Всеукраїнському семінарі з питань туризму керівництво ради представило проект «Маєток Святого Миколая» та підписало Декларацію про спільну працю над реалізацією загальнодержавного проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» з Державною службою туризму і курортів України та більшістю областей України. Ми отримали згоду та зацікавленість у співпраці за цим проектом від 20 областей України (офіційні листи 17 облдержадміністрацій, Київської міськдержадміністрації, Ради міністрів АРК, 4 обласних рад).

Районна рада спільно з РДА прийняла делегації Криничанської районної ради Дніпропетровської області, Кіровоградської області, Волинської області та Шацької районної ради з обміну досвідом, налагодження співпраці між регіонами, підтвердженням чого стало те, що після руйнівної стихії 23-27 липня 2008 року ці області й райони відразу відгукнулись з пропозицією надати посильну допомогу нашому району. Відбулись також діалоги та консультативні зустрічі з делегаціями Польської республіки, Румунії і Канади. З ініціативи та за безпосередньої участі районної ради художні колективи та майстри народного мистецтва Косівщини взяли участь у Міжнародному фестивалі «Гуцулія-2007», що відбувся у листопаді 2007 року в Румунії.

Районна рада та її виконавчий апарат завершили копітку працю над розробкою «Стратегії розвитку Косівського району» на основі розроблених фахівцями «Стратегічних орієнтирів розвитку Косівського району» Маю сподівання, що ця праця ляже в основу майбутніх програм та довгострокових планів соціально-економічного та культурного розвитку Косівщини.

Спільними зусиллями ради та РДА протягом останніх п’яти років запрацювали підвідні газопроводи в Пістині, Хімчині, в селах Трацької сільради та інших населених пунктах району.

Шукаючи шляхи залучення додаткових джерел фінансування, районна рада забезпечила участь територіальних громад у різноманітних ґрантових програмах та конкурсах. За ініціативи районної ради територіальні громади кожного року беруть участь у Всеукраїнському та обласному конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Завдяки перемогам наших проектів на цих конкурсах до району було залучено понад 600 тис.грн. додаткових коштів.

Особливе місце в роботі районної ради займає питання формування бюджету. Ми вчилися жити не в борг, а на зароблені кошти. Наука ця була складна й болюча. Навколо теми бюджету ніхто не повинен легковажити, не повинен спекулювати.

Ми витратили чимало часу на опрацювання аналітичного матеріалу, щоб проаналізувати податкову базу нашого бюджету та його видаткову частину. Без перевиконання дохідної частини бюджету всі найкращі та найнеобхідніші соціально-культурні заходи, програми розвитку – це лише нездійсненні мрії. Тому спільно з бюджетною комісією та фахівцями фінансового управління РДА ми працювали над бюджетом системно й послідовно, аналізуючи всі надходження і борги. Висновок напрошується такий – дохідна частина наповнюватиметься тільки при досить вимогливому ставленні до наших платників податків, при відповідній увазі до виплати заробітної плати, адже прибутковий податок з громадян залишається одним з основних джерел формування дохідної частини бюджету.

За сприяння районної ради та райдержадміністрації було наведено порядок і в сфері оренди землі – правильність обчислення та справляння орендної плати за землю тепер контролює податкова інспекція, що позитивно вплинуло на обсяг надходжень до місцевих бюджетів району.

Результати системної співпраці керівництва району дали можливість вирішувати фінансування низки питань освіти, культури, охорони здоров’я, капітального будівництва, оздоровлення дітей, надання допомог та багатьох інших, розв’язання яких було визначено депутатами ради п’ятого скликання як першочергове.

Значну роботу проводила районна рада з вирішення питань, пов’язаних з комунальною власністю. Майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району було в основному сформовано в 1992-1993 роках у процесі розмежування об’єктів державної та комунальної власності області та затверджено відповідними рішеннями обласної і районної рад.

За час роботи районної ради п’ятого скликання цей перелік було поповнено за рахунок придбання нових об’єктів власності (приміщення ліквідованого банку «Україна» та приміщення колишнього суду), упорядкування та виготовлення документації. Питання упорядкування власності об’єктів комунальної сфери попередні каденції ради чомусь роками відкладали у довгий ящик. Можемо з гордістю сказати, що п’яте скликання Косівської районної ради упорядкувало мережу комунальних об’єктів районної власності і закріпило за ними відповідні земельні ділянки, погодивши все з Косівською міською радою.

Загалом стан комунального майна задовільний, хоча окремі об’єкти, особливо в сфері охорони здоров’я та культури, потребують системного й капітального ремонту.

Проводили роботу з упорядкування та виготовлення технічних звітів і документації, започатковано роботу з перегляду статутних документів підприємств та закладів спільної власності з метою приведення їх до вимог чинного законодавства, погодження і призначення їх керівників, вирішення інших питань управління.

З початку скликання створено два музеї – Музей народної творчості Михайла Струтинського та Кутський історико-краєзнавчий музей.

Враховуючи ситуацію, яка склалася у районі з архівними документами, що не належать до національного архівного фонду, при районній раді створено архівний відділ (трудовий архів Косівського району). Вже відремонтовано приміщення, триває процес впорядкування матеріалів для передачі їх у трудовий архів району.

Сьогодні абсолютно неприпустимо намагатися на рівні минулого століття будувати свою інформаційну політику. Тому районна рада прагнула зробити так, щоб кожен депутат чи працівник сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату районної ради мав вільний доступ до інформації через комп’ютерний чи електронний зв’язок і міг побачити, на якому рівні знаходиться той чи інший населений пункт чи територіальна громада. Вважаємо, що дуже важливим питанням, над яким ми працювали і яке практично вирішене, є забезпечення усіх рад району комп’ютерною технікою та зв’язком за допомогою Інтернету.

Відкритість та прозорість – головні принципи діяльності ради. Як голова районної ради вболіваю, щоб робота вищого представницького органу району була демократичною, прозорою, відтак ініціював створення офіційної веб-сторінки районної ради. Провівши відповідну організаційно-методологічну роботу, ми створили і відкрили для загального користування сайт Косівської районної ради. Можливо, він ще не повністю наповнений необхідною інформацією, але перші кроки в цьому напрямку вже зроблено, і впродовж цих років інформаційна діяльність районної ради на веб-сторінці набула системності.

З метою поінформованості населення щодо висвітлення діяльності районної ради, депутатів, органів місцевого самоврядування району, районна рада є засновником і основним фінансовим донором районної газети «Гуцульський край». Завдяки газеті і її редакційному колективу населення району своєчасно отримує офіційну інформацію щодо діяльності районної ради і районної державної адміністрації. Районна рада постійно звітує на сторінках газети про свою роботу в рубриці «Районна рада інформує».

Сучасний стан державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні висунув низку проблем – економічних, соціальних, політичних, управлінських, які доводилось вирішувати районній раді, іншим органам місцевого самоврядування, депутатам усіх рівнів рад району в тісній співпраці з райдержадміністрацією та іншими органами виконавчої влади.

Позитивні зміни в політичному та економічному житті залежать в першу чергу від того, які люди стоять біля керма органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, наскільки сумлінно вони виконують свої службові обов’язки. Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена підпорядкованість між радами різних рівнів. Але життя диктує свої умови і підказує, що сьогодні слід об’єднувати зусилля органів місцевого самоврядування. За таких обставин районна рада приділяла значну увагу зміцненню зв’язків з загальнодержавними, обласними і регіональними органами представницької і виконавчої влади та міськими, селищними, сільськими радами.

Слід зазначити, що у цьому було напрацьовано певний досвід, який дав свої результати. Розглядали питання, які відносяться до компетенції рад, вивчали законодавство та його практичне застосування про земельні відносини, податки, пенсійне забезпечення громадян, зайнятість населення, охорону праці тощо. Значну увагу приділяли питанням планування роботи і діловодства.

Утім, в питаннях роботи з кадрами залишаються певні недоліки. Не всі працівники органів місцевого самоврядування належно сприймають і застосовують у практиці роботи досвід своїх колег, поради спеціалістів, навіть юридичного характеру, щодо прийняття рішень.

Косівська районна рада – територіальним громадам району

До кінця 2006 фінансового року районний бюджет переживав фінансову напругу через проведення загальнодержавних виборів – виборів народних депутатів України та депутатів місцевих рад. За рахунок коштів районного бюджету сплачено значну частину обов’язкових видатків (заробітну плату, комунальні послуги, виплати у зв’язку з виходом на пенсію колишніх сільських голів, секретарів сільських рад). Але, незважаючи на таку складну ситуацію, районна рада п’ятого скликання знаходила всі можливості хоча б частково задовольняти нагальні потреби територіальних громад. Наприклад: одразу було взято на контроль питання погашення боргів минулих років по РДА, Акрешірській сільській раді було виділено 50 тис.грн. з районного бюджету на добудову ЗОШ, Малорожинській сільській раді на ці ж цілі — 180 тис.грн. У 2007 році з районного бюджету Малорожинській сільській раді було виділено ще 40 тис.грн. на завершення будівництва ЗОШ.

Зупинюсь тільки на деяких цифрах виділених радою коштів з районного бюджету протягом 2006-2010 років.

Будівництво шкіл:

с.Старий Косів: 2008р. – 150,0 тис.грн.; 2009р. – 112,2 тис.грн.
с.Вижній Березів: 2007р. – 105,0 тис.грн.; 2008р. – 79,0 тис.грн.; 2009р. – 68,5 тис.грн.
с.Малий Рожен: 2008р. – 99,8 тис.грн.; 2009р. – 106,3 тис. грн.
с.Шешори: 2008р. – 199,3 тис.грн.
с.Бабин: 2007р. – 295,0 тис.грн.; 2008р. – 204,9 тис.грн.;
2009р. – 500,0 тис.грн.; 2010р. – 1200 тис.грн.
с.Старі Кути: 2007р. – 100,0 тис.грн.

Реконструкція приміщення Косівської ЗОШ №2:
2007 – 60,0 тис.грн.; 2008р. – 644,4 тис.грн.; 2009р. – 250,0 тис.грн.;    2010 – 245,8 тис.грн.

Реконструкція та добудова спортзалу Пістинської ЗОШ:
2008р. – 72,0 тис.грн.; 2009р. – 298,9 тис.грн.; 2010р. – 933,5 тис.грн.

Реконструкція котельні Яворівської ЗОШ:
2009р. – 239,5 тис.грн.; 2010р. – 455,2 тис.грн.

Реконструкція приміщень Косівської ЦРЛ:
2008р. – 395,0 тис.грн.; 2009р. – 597,6 тис.грн.; 2010р. – 244,9 тис.грн.

Поточний та капітальний ремонт Будинку культури м. Косів:
2006р. – 50,0 тис.грн.; 2007р. – 145,9 тис.грн.; 2008р. – 190,0 тис.грн.
2009р. – 167,5 тис.грн.; 2010р. – 689,3 тис.грн.

Також, для прикладу, в 2007-2008рр. додатково були виділені кошти:
для реконструкції та ремонту народних домів району – 183,8 тис.грн.;
на ремонт шкіл – 216,2 тис. грн.;
на газифікацію – 215,0 тис.грн.;
на ремонт мостів та ліквідацію наслідків стихії – 346,2 тис.грн.;
на благоустрій сіл та ремонт адмінбудинків – 161,2 тис.грн.

Починаючи з 2007 року, на виконання депутатських повноважень та виділення коштів за дорученнями депутатів при формуванні районного бюджету передбачили та фінансували додатково такі суми коштів: 2007 рік – 80 тис.грн., 2008 р. – 120 тис.грн., 2009 – 210 тис.грн, 2010 р. – 210 тис.грн.

З цих коштів регулярно виділяли допомоги депутати районної ради. І незалежно від кольору партійного квитка чи прихильності до керівництва ради, виконавчий апарат ради готував необхідну документацію, голова ради видавав відповідні розпорядження і здійснював всі виплати відповідно до заяв депутатів ради.

У 2007-2008 роках всім сільським радам району було виділено кошти на придбання комп’ютерної техніки. В першочерговому порядку забезпечувались обов’язкові видатки – заробітна плата та оплата комунальних послуг.

Це далеко не повний перелік. Вищевказана інформація відображає лише найголовніші моменти. Окремо виділяли кошти для головних розпорядників – освіти, охорони здоров’я, культури та інших. При перерозподілі коштів та формуванні районних бюджетів переглядали та враховували кожну заяву, кожне звернення від сільської ради, депутата, головного розпорядника коштів, установи чи організації.

Підсумовуючи сказане, можна з впевненістю сказати – зроблено нами чимало, та ще більше треба зробити. Безумовно, що поряд з проведеною роботою залишається велика кількість невирішених питань, спрямованих на поліпшення життя наших виборців. У своєму звіті я намагався об’єктивно висвітлити реалізацію наданих мені законом повноважень, роботу постійних комісій, виконавчого апарату і районної ради в цілому. За браком часу я далеко не в повному обсязі висвітлив існуючі аспекти діяльності районної ради.

Найболючіші серед питань, які нам не вдалося вирішити, це відновлення роботи колишніх або створення нових переробних підприємств агропромислової продукції, суттєве збільшення робочих місць, ефективне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, особливо в сільській місцевості.

Ми повинні вирішити завдання виконання дохідної частини бюджетів місцевих рад району з метою поліпшення фінансування бюджетних установ.

Проблемними залишаються питання ремонту, будівництва та утримання доріг, відновлення вуличного освітлення міста, селищ і сіл, їх благоустрій. Важливими є питання енергозбереження в установах, що фінансуються із місцевого бюджету, та своєчасні розрахунки за отримані комунальні послуги.

Ми постійно повинні працювати над удосконаленням команди управлінців. Лише створивши команду, що поєднала ідею, мету, віру в лідера і його програмні засади, можна отримати результат. Виборці повірять лише тим, хто виконує передвиборчі гасла не словом, а ділом.

Системно ситуацію змінити непросто, але коли кожного дня робиш реальну справу для поліпшення життя людей, можеш отримати віру в справу, а потім — і реальний результат.

Одним із основних завдань, які стоять перед районною радою і органами місцевого самоврядування, є виховання у кожного жителя нашого району почуття турботливого, дбайливого господаря, любові до своєї малої Батьківщини. З цього випливає роль місцевого самоврядування як органу влади, покликаного створювати максимально комфортні й здорові умови для життя і розвитку особистості.

Наостанок хочу підкреслити, що той фундамент, який вдалося закласти спільними зусиллями, є твердою гарантією подальших змін на краще в житті територіальної громади, кожної родини. Заради цього поступу до кращого варто і треба нам усім працювати.

Хочу побажати всім винести уроки з пройденого і не повторювати знову вчорашніх помилок. Всі разом ми вчилися демократії, і не дивлячись на те, що іноді забували про ті основи, без яких демократія перестає нею бути, – такі як терпимість, толерантність, взаємоповага – ми все одно пройшли довгий ряд демократичних процесів. Вибори 2006 року, вибори голови ради, ряд судових процесів, районний референдум, безліч комісій, слухань, переговорів та консультацій – все це шлях, який ми достойно пройшли і на цьому шляху багато чому навчилися.

Тому, підводячи підсумки, в першу чергу хочу подякувати всьому депутатському корпусу районної ради п’ятого скликання за спільну працю. Окрему подяку складаю найактивнішим депутатам та головам комісій, які, виконуючи свої депутатські обов’язки на громадських засадах (безоплатно), щоденно витрачали свій особистий час задля поліпшення стану всіх без виключення сфер життєдіяльності нашого району.

Хочу наголосити: досить нам шукати ворогів поміж себе – нам всім вистачить зовнішніх ворогів. Замість ворогів нам потрібно знайти в собі силу до співпраці і компромісу. Адже все, що зроблено, стало можливим завдяки простому, але досить надійному правилу – протистояти усім негараздам можна тільки об’єднавши зусилля всіх і кожного. Тому дякую депутатам як районної, так і міської, селищних та сільських рад, всім головам місцевих рад району, керівникам підприємств, установ, організацій, активістам громадського життя району за активну життєву позицію та надання допомоги у вирішенні тих чи інших питань. Також окрема подяка — виконавчому апарату районної ради та районній державній адміністрації за злагоджену і чітку роботу.

Я переконаний, що районна рада п’ятого скликання, працюючи в непростих умовах, зробила дуже багато корисних справ і вірю, що рада чергового скликання докладе всіх зусиль, щоб виправдати довіру своїх виборців, й активно, ефективно та якісно продовжить і примножить розпочаті нами справи.
Україна потребує єдності, а суспільство – примирення. Роботи вистачить усім.

Мудрості вам і благополуччя!

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *