(Закінчення. Початок у №№42,43 «ГК»)

У галузі освіти

29.    Звернутись до органів законодавчої влади Гуцульського регіону з проханням консолідувати зусилля у забезпеченні права дітей гірських територій на рівний доступ до якісної освіти. Здійснювати заходи щодо збереження навчальної мережі шкіл у високогірних селах. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти. Створити програму роботи з обдарованими дітьми, забезпечити більш якісну їх підготовку до участі у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, зльотах, конференціях тощо. Забезпечити права дітей з особливими потребами на здобуття якісної загальної середньої та спеціальної освіти, створити необхідні умови для їх соціальної адаптації.
30.    Просити Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України про виділення цільових коштів для створення навчально-матеріальної бази для профільного навчання учнів старшої школи, зменшення наповнюваності профільних 10-11 класів.
31.    Схвалити програму експерименту «Поєднання профільного навчання з профе¬сійною підготовкою учнів старших класів», який проводить Інститут педагогіки НАПН України на базі Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступеня. Звернутись до Міністерства освіти, молоді та спорту України з пропозицією ві¬дновити шкільний предмет «Історія рідного краю» і збільшити кількість годин трудо¬вого навчання. Відділам освіти місцевих органів влади надати методичну допомогу гуцульським школам Румунії.
32.    У зв’язку з тим, що за даними ВООЗ у рейтингу країн Україна посіла 1 місце в світі з дитячого алкоголізму, ініціювати через депутатів Верховної ради прийняття за¬кону про заборону реклами алкоголю і тютюну в Україні.

У галузі краєзнавства

40.    Звернутися до Міністерства культури і туризму України та Міністерства закор¬донних справ України з нагоди відзначення у 2013 році 125-річчя від дня народження українсько-польського письменника Станіслава Вінценза, а також щодо здійснення пе¬рекладу і видання українською мовою чотиритомного видання твору «На високій по¬лонині».
41.    Видати енциклопедичний довідник «Дослідники Гуцульщини та відомі гуцули» (автори П. Арсенич, П.Сіреджук та інші), вивчити доцільність перевидання багатотом¬ного видання «Історії Гуцульщини» (за загальною редакцією Миколи Домашевського, упорядник — Нестор Библюк).
42.    Вишукати кошти на видання кольорових альбомів поштових листівок на тему «Історія і культура Гуцульщини» (з колекції Петра Арсенича) та «Старовинна Косівщина» (з колекції Мирослава Близнюка).
43.    Започаткувати програму написання історії населених пунктів Гуцульщини, створення мережі музейних закладів різного напрямку на теренах Гуцульщини за учас¬тю територіальних громад та педагогічної громадськості.

Ухвалено учасниками конференції.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *