Торік контрольно-ревізійний відділ у Косівському районі провів 19 контрольних заходів у підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності, під час яких було охоплено контролем 118984,073 тис. грн. Виявлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 1577,85 тис. грн., з них 204,46 тис. грн. — недоотримання фінансових ресурсів та 1373,39 тис. грн. — операції з ресурсами, проведені з порушенням чинного законодавства. Виявлено порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на 1640,51 тис. грн. Забезпечено відшкодування 988,94 тис. грн., що становить 62,67 %. Усунуто фінансових порушень на суму 1640,51 тис. грн., що становить 100%.

За допущені порушення і недоліки на 33 осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення, винних притягнуто до адміністративної відповідальності.

Під час ревізії у Косівському районному відділі Головного Управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи було виявлено недоплату відпускних (7,94 тис. грн.), втрати бюджету склали 1,50 тис. грн., а також переплату відпускних — 1,08 тис. грн. Ці кошти відшкодовано під час ревізії.

Перевірка капітальних видатків встановила завищення вартості робіт на суму 1,01 тис. грн. Кошти відшкодовано підрядником під час ревізії.

При розрахунках вартості проведених експертних робіт застосовувались тарифи без врахування ПДВ, що призвело до втрати 15,53 тис. грн.

Ревізія фінансово-господарської діяльності відділу туризму і культури Косівської районної державної адміністрації встановила перевищення на 16,60 тис. грн. фактичних видатків над касовими, у зв’язку із проведенням витрат, пов’язаних із тимчасовою втратою працездатності працівників, які повинен відшкодовувати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Мало місце зайве нарахування премій і надбавок на суму 1,79 тис. грн., одноразової допомоги на оздоровлення працівників — на 65,94 тис. грн.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за працюючих інвалідів визначався окремо, за ставкою 33,2 відсотка від об’єкта оподаткування, замість визначених 4-х відсотків, що завдало збитків установі на загальну суму 26,64 тис. грн.

Ревізія повноти та правильності нарахування індексації грошових доходів громадян встановила непроведення індексації грошових доходів на суму 8,33 тис. грн. Не проводилось коригування нарахованої заробітної плати за останні 12 місяців відповідно до розрахунку на коефіцієнт підвищення, що призвело до втрат працівниками — їм нараховано відпускні без коригування на 19,93 тис. грн.
Зустрічна звірка встановила завищення прямих витрат будівельно-монтажних робіт на 3,51 тис. грн.

Ревізія виділення сум асигнувань на оплату транспортних послуг, утримання транспортних засобів та фактичного їх використання встановила, що за відсутності автомобіля у штаті установи утримували водія, якому виплатили заробітну плату на суму 7,20 тис. грн.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Хімчинської сільської ради встановила переплату заробітної плати на 0,26 тис. грн.

Мали місце випадки, коли проведені години заміни взагалі не було оплачено, внаслідок чого недоплата заробітної плати склала 0,88 тис. грн.

Внаслідок порушень при сплаті орендної плати за землю втрати бюджету склали 11,84 тис. грн.

Під час ревізії сплачено 1,01 тис. грн.
Стосовно двох земельних ділянок, де договори оренди не були переукладені, хоча їх використовували підприємці, розрахункові втрати бюджетів різних рівнів склали 2,30 тис. грн.

Ревізія встановила заниження вартості активів на 1,25 тис. грн.

Ревізія виконання бюджету Косівської міської ради виявила переплату відпускних на суму 2,16 тис. грн. та нарахування на них — 0,78 тис. грн. Ці кошти відшкодовано під час ревізії.

Не проводилось коригування заробітної плати, що включена до розрахунку відпускних на коефіцієнт підняття заробітної плати, внаслідок чого допущено недоплату відпускних на 7,87 тис. грн. Відповідно втрати бюджету становлять 1,49 тис. грн. Це порушення усунено під час ревізії.

Порушено вимоги п. 3 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» — не відображено вартість проектно-кошторисної документації на загальну суму 173 тис. грн. Під час ревізії це порушення було усунено.

Також до бюджетів різних рівнів під час ревізії було сплачено орендної плати — 10,67 тис. грн.

За договорами сервітутного користування невчасна сплата орендної плати за 2008-2009 та січень-березень 2010 року склала 12,16 тис. грн. Під час ревізії за цими договорами до бюджетів надійшло 1,41 тис. грн. орендної плати.

За попередніми договорами оренди заборгованість з несплати орендної плати на 1.04.2010 року становила 7,01 тис. грн. Під час ревізії сплачено орендної плати за договорами тимчасового використання 6,41 тис. грн.

Всього втрати бюджетів різних рівнів від невчасної сплати орендної плати склали 44,67 тис. грн. Під час ревізії сплачено орендної плати 18,51 тис. грн.

Ревізія Кутської селищної ради виявила ряд порушень фінансової дисципліни.

Зокрема ревізія правильного нарахування і виплати доплат і надбавок встановила, що мало місце порушення п. 2 Постанови КМУ № 268 від 9 березня 2006 року — працівникам селищної ради протягом 2009 року нараховували та виплачували надбавку за виконання функціональних обов’язків та інтенсивність праці, внаслідок чого незаконно нараховано та виплачено надбавки 5,02 тис. грн. та нарахування на неї — 1,83 тис. грн. Ці кошти частково відшкодовано під час ревізії.

Під час перевірки правильності укладання договорів оренди земельних ділянок селищною радою встановлено, що протягом ревізійного періоду за укладеними договорами підприємці вчасно не сплатили орендну плату на суму 14,59 тис. грн. Завдано шкоди місцевому бюджету на 8,75 тис. грн., районному – 2,18 тис. грн., обласному – 3,64 тис. грн., що є порушенням ст. 15 Закону «Про плату за землю».

Під час ревізії було сплачено 14,59 тис. грн.

Ревізія правильності використання коштів, виділених для ліквідації стихійного лиха, встановила, що мало місце порушення ДБН Д 2.4-2-2000 —завищено вартість виконаних робіт на 2,09 тис. грн., тобто завдано шкоди бюджету на суму 2,09 тис. грн. Ці кошти було відшкодовано під час ревізії.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено залишки основних засобів на суму 26 тис. грн., що є порушенням п. 2 Наказу Держказначейства України № 64 від 17.07.2000 року «Про затвердження

Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ» із внесеними змінами.

Проведено ревізію Рожнівської сільської ради, виявлено окремі порушення фінансової дисципліни.

Під час перевірки правильності нарахування і виплати доплат і надбавок встановлено порушення п. 2 Постанови КМУ № 268 від 9 березня 2006 року: секретарю-друкарці та касиру-рахівнику виплачували надбавку за високі досягнення у праці в розмірі, що перевищував суму, закладену в кошторисі витрат, внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено надбавки на суму 1,6 тис. грн. та нарахування на неї на суму 0,59 тис. грн. Ці кошти відшкодовано під час ревізії.

Перевірка правильності нарахування відпускних виявила порушення п. 10 Порядку нарахування середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ. Під час розрахунку відпускних працівникам не було проведено коригування заробітної плати на коефіцієнт її підвищення, що призвело до недоплати відпускних на суму 4,81 тис. грн., бюджет недоотримав 0,72 тис. грн. Кошти донараховано під час ревізії.

Перевірка правильності використання коштів, виділених для ліквідації наслідків стихії, встановила завищення цін на матеріали на загальну суму 2,57 тис. грн.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено залишки основних засобів на суму 11,38 тис. грн., їх було оприбутковано під час ревізії.

Ревізія правильності укладання сільською радою договорів оренди земельних ділянок встановила, що протягом ревізійного періоду за укладеними договорами підприємці вчасно не сплатили орендну плату, яка не рахується на бухгалтерському обліку, на суму 1,79 тис. грн. Було з’ясовано також, що протягом 2009 року рішенням сесії сільської ради окремим підприємцям було надано в оренду земельні ділянки, але договори оренди взагалі не було укладено, хоча підприємці ці земельні ділянки використовують. Унаслідок цього, втрати бюджету склали 7,22 тис. грн. Усього втрати бюджету внаслідок порушень при сплаті орендної плати в період, що підлягав ревізії, склали 9,01 тис. грн. Під час ревізії ці кошти було сплачено.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Тюдівської сільської ради встановила перераховування заробітної плати на карткові рахунки працівникам дитячого садка та апарату управління у більшому розмірі, ніж той, що вказано в документах до виплати. Всього незаконно перераховано заробітної плати у ІФФ «Приватбанк» 17,73 тис. грн., з яких під час ревізії відшкодовано 3,55 тис. грн.

Тюдівська сільська рада проводила нарахування внесків до Пенсійного фонду України за ставкою 33,2 відсотка замість 4-х. Загальна сума безпідставно нарахованих та перерахованих коштів до Пенсійного фонду склала 2,16 тис. грн.

Перевірка реконструкції Народного дому встановила завищення вартості робіт за актами виконаних робіт на загальну суму 68,71 тис. грн.

Внаслідок ненадходження орендної плати завдано шкоди місцевому бюджету на суму 8,47 тис. грн., районному – 2,11 тис. грн., обласному – 3,53 тис. грн.

Інвентаризація матеріальних цінностей встановила нестачу основних засобів — робочого проекту з відновлення берегоукріплення на річці Черемош на суму 97,8 тис. грн.

Матеріали ревізії передано у прокуратуру району, яка порушила 2 кримінальні справи. За завищення обсягів виконаних робіт суд притягнув підприємця до кримінальної відповідальності.

За наслідками проведених ревізій органам місцевого самоврядування направлено 6 листів-вимог для вжиття заходів та усунення виявлених недоліків. За результатами їх розгляду прийняті відповідні рішення.

Працівники контрольно-ревізійного відділу брали участь у засіданнях сесій та виконкомів місцевих рад, на яких розглядали матеріали ревізій і подавали проекти рішень з пропозиціями для усунення виявлених порушень.

Підсумовуючи результати роботи в 2010 році, можна сказати, що навіть в умовах фінансової кризи дехто живе собі як хоче – за бюджетні кошти. Але ці люди мають знати, що для них це не мине безкарно.

П. Сербалюк,
начальник контрольно-ревізійного відділу у Косівському районі.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *