Рішення Косівської районної ради № 38-3/2011 від 12 січня 2011 року.

Районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 278257600 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 277321800 гривень, спеціального фонду бюджету – 935800 гривень.

1.1. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2011 рік належать:
–    50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;
–    плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
–    реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що справляється районними державними адміністраціями;
– податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності;
–    частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
–    штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;
–    надходження від орендної плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста;
–    концесійні платежі щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста (крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої статті 69 Бюджетного кодексу України);
–    кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицій до конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевого бюджету;
–    кошти, отримані від учасника — переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевого бюджету;
–    80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок обласного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
–    інші платежі, що підлягають зарахуванню до районного бюджету відповідно до статей 66-66, 69 Бюджетного кодексу України;
–    дотація вирівнювання з державного бюджету;
–    субвенції з державного бюджету на:
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям;
надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням терміну повноважень;

–    субвенції з обласного бюджету на:
пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
відшкодування втрат на поховання учасників бойових дій;
надання допомоги для догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік є:
15 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
концесійні платежі щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста (які мають цільове спрямування згідно з законом);
власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 277231753 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 276295953 гривні та видатків спеціального фонду бюджету 935800 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів.

3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 1005847 гривень, в тому числі:
– загального фонду районного бюджету — у сумі 1005847 гривень., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1005847 гривень, джерелом покриття якого визначити:
– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1005847 гривень.

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 120 тис. гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 19178200 гривень;
субвенцій місцевим бюджетам у сумі 50,6 тис. гривень.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ та міста здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 18000 гривень та надання кредитів з районного бюджету у сумі 38000 гривень в 2011 році.

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 200000 гривень.

11. Затвердити розподіл субвенції з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням терміну повноважень між місцевими бюджетами.

12. За рахунок коштів, передбачених для Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації як інші видатки на соціальний захист населення, здійснювати виплати:
– інвалідам ОУН-УПА — щомісячної доплати до пенсії у розмірі 200 гривень;
– ветеранам ОУН-УПА — щомісячної доплати до пенсії у розмірі 100 гривень;
– одноразової грошової допомоги громадянам району, які досягли 100-річного віку — в розмірі 500 гривень;
– одноразової допомоги до Дня Перемоги;
– одноразової допомоги до Дня Покрови.

13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

14. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм на загальну суму 318355 гривень.

15. Територіальному центру обслуговування одиноких і непрацездатних громадян здійснювати виплати матеріальної допомоги за рішеннями спільної комісії районної ради та райдержадміністрації, до складу якої включити голів постійних депутатських комісій районної з питань охорони здоров’я і з питань соціального захисту населення.

16. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету;
у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюються за рішенням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів.
Зазначене не стосується власних надходжень бюджетних установ.

18. Надати дозвіл районній державній адміністрації на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:
1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на термін до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
2) позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України;
3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у додатку №6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.

19. Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» фінансування з районного бюджету програм, якими передбачено видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, може здійснюватись за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за умови відсутності його заборгованості за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

20. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
Дозволити районній державній адміністрації у міжсесійний період спрямовувати:
– субвенції, надані місцевими бюджетами, за цільовим призначенням, визначеним у рішеннях місцевих рад;
– кошти субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам за цільовим призначенням та відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
– субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за цільовим призначенням.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити уточнення призначень районного бюджету за поданням фінансового управління районної державної адміністрації постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень голови районної державної адміністрації на черговому пленарному засіданні районної ради.
У випадку внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів тимчасової класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації вносити відповідні зміни до районного бюджету.

21. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Фінансовому управлінню райдержадміністрації надати головним розпорядникам коштів формульний розрахунок Міністерства фінансів України до 1.02.2011 р.

23. Зобов’язати фінансове управління райдержадміністрації узгодити з Міністерством фінансів України погашення розбіжностей між доведеним розрахунком та фактичними видатками районного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів до 1.08.2011 року.

24. Головним розпорядникам коштів привести фактичні видатки у відповідність до формульних розрахунків Міністерства фінансів України. Розроблені заходи надати за підсумками півріччя бюджетній комісії районної ради до 1.08.2011 р.

25. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів (В.Строїч).

Голова районної ради Андрій Клуб.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *